2022-01-05 17:28:25

Preporuke HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Dragi maturanti, poštovani roditelji! I ove je godine Hrvatski zavod za zapošljavanje izdao Preporuke za upisnu politiku i politiku stipendiranja u kontekstu suficitarnih i deficitarnih zanimanja. Dokument se nalazi u prilogu i možete pregledati preporuke za sve županije, a za Varaždinsku na stranicama 13-15.


Prva gimnazija Varaždin