2021-08-23 17:04:52

Objavljujemo kalendar rada Prve gimnazije Varaždin za školsku godinu 2021./2022.

U privitku objavljujemo kalendar rada Prve gimnazije Varaždin za školsku godinu 2021./2022. Škola planira redovne aktivnosti, no određene promjene odluka i kalendara su moguće ovisno o odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i epidemiološkoj situaciji za koju ne možemo predvidjeti kakva će biti. Ovaj će kalendar, kao i svake godine, biti sastavnim dijelom Godišnjeg plana i programa rada škole.


Prva gimnazija Varaždin