2020-10-30 16:47:25

Državno natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada

U ponedjeljak, 19. 10. 2020., održana je državna razina Natjecanja iz vjeronaukavjeronaučna olimpijada za školsku godinu 2019./20. Učenice Prve gimnazije Elena Biškup, Ivana Janković, Tea Kranjec i Sandra Tomašković sudjelovale su na natjecanju i osvojile su 10. mjesto. Mentor učenicama je Krunoslav Burek. Čestitamo učenicama i mentoru!

Hana Bulić, prof.


Prva gimnazija Varaždin