2020-10-01 13:02:32

Prva gimnazija objavljuje strateške dokumente škole

U lijevom izborniku "O školi" - "Dokumenti" objavljeni su strateški dokumenti škole: 

Izvješće o uspjehu i radu škole za školsku godinu 2019./2020.

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.

Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.

Pozivamo sve zainteresirane da pregledaju dokumente, te se upoznaju s rezultatima rada škole u svim segmentima u prošloj školskoj godini 2019./2020. kao i planovima i projektima za godinu koja je u tijeku.


Prva gimnazija Varaždin