2020-07-20 09:49:38

Natječaj za zakup školskog prostora

Pozivamo Vas na davanje ponuda na natječaj za davanje u zakup školskog prostora u novom dijelu škole predviđenog za prehranu učenika (restorana).


Prva gimnazija Varaždin