2020-02-21 08:53:49

Predavanje o čigrama

Dana 17.2.2019. godine u prostoru ROC-a organizirano je predavanje o čigrama i njihovoj zaštiti. Predavanje je držala Monika Korša iz udruge BIOM, organizacije koja se bavi zaštitom prirode, njezinim promicanjem i popularizacijom. BIOM organizira mnoge aktivnosti dostupne svima poput promatranja ptica, predavanja vezana uz zaštitu prirode, treninge prepoznavanja ptica, izlete i edukativne kampove.

Predavanje je bilo vrlo zanimljivo. Ne samo da sam naučio mnogo o čigrama, posebice crvenokljunim, već i zašto su ugrožene. Naime, prirodna staništa kao što su šljunčani i pješčani sprudovi uništavaju se zbog potrebe za građevinskim materijalom. Također, veliki utjecaj ima čovjek koji svojim neoprezom uništava staništa ili čak gazi po jajima jer se crvenokljune čigre gnijezde na tlu. Osim o ugroženosti, pričali smo i o zaštiti čigri, o tome kako se svaka nova ptica mora prstenovati te kako se vrše mnogobrojna prebrojavanja da se utvrdi je li narastao broj gnijezda. Kako bi povećali broj gnijezdećih populacija crvenokljunih čigri, BIOM je uz pomoć HEP-a na Ormoškom jezeru izgradio šljunčani otok koji imitira stanište pogodno za gniježđenje. Iako je u prvim godinama broj prebrojanih mladunaca bio veći, sada problem predstavlja vidra pa BIOM smišlja taktiku obrane gnijezda od prirodne opasnosti. Sve u svemu jako mi se svidjelo predavanje. Saznao sam mnogo novih informacija uključujući nešto o zaštiti ptica. Ako će BIOM organizirati još kakvo predavanje na ovu temu, rado ću doći.

Petar Potočnik 1.D 2019./2020.

Predavanje su organizirale Anamarija Melnjak i Martina Vidović u suradnji s Udrugom BIOM koja je partner na projektu “Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)”.


Prva gimnazija Varaždin