2020-01-08 11:42:16

Važno za maturante: Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio preporuke za obrazovnu i upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2020. godinu

Poštovani maturanti, u privitku možete pogledati preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano za obrazovnu i upisnu politiku te politiku stipendiranja u 2020. godini, po županijama. 


Prva gimnazija Varaždin