2019-01-09 12:37:23

HZZ: Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je nove Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja sukladno suficitarnim i deficitarnim smjerovima trogodišnjih, četverogodišnjih srednjoškolskih programa ali i fakulteta. Pozivamo sve zainteresirane, posebno naše maturante, da prouče situaciju u Varaždinskoj županiji na stranici 13 i 14 dokumenta u privitku, ali i po drugim županijama kako bi navedene preporuke uzeli u obzir prilikom donošenja odluke o odabiru fakulteta za nastavak obrazovanja.


Prva gimnazija Varaždin